Od 3 kwietnia na obszarach leśnych podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
Zakaz spowodowany jest rozprzestrzenianiem się w kraju koronawirusem COVID-19. Zakaz dotyczy osób nieupoważnionych do czynności służbowych na terenach leśnych. Nie obejmuje służb leśnych, ratowniczych i sanitarnych.

Zakaz obowiązywał będzie do 11 kwietnia.