Na kilku budynkach w Krośnie pojawiły się budki lęgowe dla jerzyków. Te ptaki żywią się. m.in. komarami, w ten sposób miasto walczy z ich plagą.
Jerzyki to średniej wielkości, szarobrunatne ptaki, wyglądem przypominające jaskółki. Są doskonałymi lotnikami wśród ptaków - niemal całe życie spędzają w locie. Zimują w Afryce, latem występują w całej Europie, sporej części Azji i północnej Afryce. Żywią się pokarmem złapanym w locie. W jego diecie figuruje około 500 gatunków stawonogów. W ciągu doby są w stanie złowić nawet do 20 tys. owadów. Jerzyki można obserwować na różnych wysokościach, zarówno bardzo wysoko, jak i tuż nad ziemią.

Ich obecność w miastach jest pożyteczna, ponieważ odpowiednio duża populacja tych ptaków skutecznie może wpływać na liczbę owadów. Populacja jerzyka w Polsce jest stabilna, jednak spada w miastach. Związane jest to z niszczeniem ich miejsc lęgowych. Przekonanie, że ptaki te zanieczyszczają elewacje budynków, noszą duże ilości gałęzi na stropodachy, czy brudzą stropodach odchodami, nie jest zgodne z prawdą. Nie stanowi to również przeszkody w przypadku, gdy argumentem są korzyści jakie niesie za sobą występowanie tego gatunku w mieście.

Krosno realizuje pilotażowy program związany ze zwiększeniem populacji jerzyków w mieście. Celem programu jest rozpowszechnianie idei ich ochrony, a co za tym idzie, naturalną regulację populacji owadów uciążliwych dla ludzi.

budki lęgowe dla jerzyków
Budki lęgowe dla jerzyków zawisły na kilku budynków

Pierwszy etap programu, związany był z wykonaniem w 2019 r. dokumentacji pt. "Opracowanie dotyczące działań mających na celu zwiększenie populacji jerzyków (Apus apus) w mieście Krośnie". Sformułowane w związku z wykonanym opracowaniem wnioski, wskazały na konieczność montażu budek dla jerzyków w mieście, których miejsca lęgowe zostały zlikwidowane podczas prac termomodernizacyjnych w budynkach.

Na podstawie opracowania wytypowanych zostało w obrębie miasta kilka budynków będących w administracji Miasta, na których przewidziano powieszenie budek lęgowych. Obecnie, w ramach drugiego etapu programu, budki zostały powieszone na budynkach:
- Miejskiego Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kisielewskiego 18,
- Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, przy ul. Magurów 1,
- PWSZ w Rynku,
- Urzędu Miasta Krosna, przy ul. Staszica 2 i ul. Lwowskiej 28a,
- Miejskiego Zespołu Szkół z OI, przy ul. Wojska Polskiego 45,
- Miejskiego Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych, przy ul. Bohaterów Westerplatte 20.