Technik fotografii i multimediów oraz Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to dwa kierunki kształcenia, jakie oferuje Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Co bardzo ważne, szkoła ma bardzo bogate doświadczenie w nauczaniu zdalnym.
Obecna sytuacja epidemiczna, w jakiej znajduje się praktycznie cały świat, wymusza konieczność takiej organizacji pracy szkół i placówek, w której byłaby możliwość prowadzenia kształcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość, zwanych także e-learningiem. Jest to nowoczesna forma edukacji, która w szerokim zakresie wykorzystuje elektroniczne środki techniczne, a w szczególności Internet.

Kształcenie na odległość dla młodzieży i dorosłych

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia zdalnej edukacji, gdyż już od 2006 r. funkcjonuje w szkole Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość, który prowadzi różne formy zdalnej edukacji.

- Warto zaznaczyć, że nasze działania kierujemy zarówno do młodzieży, jak również osób dorosłych. Szczególną troską obejmujemy osoby niepełnosprawne, które borykają się z wieloma trudnościami i barierami, zwłaszcza natury komunikacyjnej, czy architektonicznej. Dla tej grupy naszych odbiorców wdrożyliśmy innowacje pedagogiczne, dzięki którym kilkanaście osób mogło uzyskać wykształcenie średnie lub zdobyć zawód - tłumaczy Bogdan Skotnicki, koordynator Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na Odległość w Krośnie.

Nowoczesne technologie

Od 14. lat proces dydaktyczny wspierany jest nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, a zwłaszcza platformą edukacyjną Moodle. Umożliwia ona właściwe prowadzenie zajęć w postaci tzw. kursów e-learningowych, dających możliwość udostępniania materiałów edukacyjnych, komunikacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, jak również weryfikację wiedzy oraz aktywizowanie uczestników tej formy edukacji.

Gdy od 12 marca 2020 r. zajęcia w szkołach i placówkach zostały zawieszone, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie nie musiał pilnie poszukiwać jakichś rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych, lecz szkoła mogła spokojnie przejść do prowadzenia zajęć zdalnych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej ROKNO.

- Oczywiście w naszych działaniach uwzględniliśmy także nowe narzędzia technologiczne, konieczne do prowadzenia komunikacji głosowej i video, takich jak: ZOOM, Discord, Skype, Messenger. Część z tych aplikacji została zaproponowana przez naszą młodzież, która dobrze zna te aplikacje i chętnie z nich korzysta - podkreśla Bogdan Skotnicki.

ZSKU w Krośnie

Projekty edukacyjne w ZSKU

Do prowadzenia zdalnej edukacji w szkole wykorzystywane są różnorodne materiały dydaktyczne, a zwłaszcza te, które zostały opracowane w ramach kilku projektów edukacyjnych, realizowanych przez ZSKU w Krośnie, takich jak:
- "Technik cyfrowych procesów graficznych",
- "Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość",
- "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju",
- "Przedsiębiorcze pogranicze - polsko - słowacka inicjatywa edukacyjna".

O sile i potencjale Regionalnego Ośrodka Kształcenia Na Odległość w Krośnie świadczy kilkunastoosobowa kadra dydaktyczna, która ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość, realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Dziś w dobie pandemii koronowirusa możemy zapewnić, że w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie proces kształcenia młodzieży i dorosłych przebiega optymalnie w tych warunkach, w jakich przyszło funkcjonować placówkom oświatowym, a proces dydaktyczny został właściwie zorganizowany i jest monitorowany oraz nadzorowany przez dyrekcję szkoły – zapewnia Bogdan Skotnicki.

Dwa ciekawe kierunki

Dla młodzieży, która kończy szkołę podstawową, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie oferuje kształcenie na dwóch unikatowych kierunkach: Technik fotografii i multimediów oraz Technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

ZSKU w Krośnie

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW- Kształcenie w zawodzie Technik fotografii i multimediów jest szerokoprofilowe, przygotowuje specjalistów w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, a także publikacje internetowe. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej i innych - tłumaczy Bożena Cząstka, dyrektor ZSKU w Krośnie.

Uczniowie uczęszczając na ten kierunek będą mieli możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W nowoczesnych pracowniach komputerowych będzie można nauczyć się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki, animacji, montażu filmu, zapoznać się z programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Photoshop, Ilustrator, Flash, czy poznać tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.

A poza lekcjami uczniowie mają okazje brać udział w konkursach fotograficznych, dla chętnych uczniów prowadzone są zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania fotograficzne oraz filmowe. Uczniowie uczestniczą też w plenerach, wystawach i warsztatach fotograficznych.

Nauka w szkole umożliwia uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
- AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
- AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

Przyszłe potencjalne miejsca pracy to:
- laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
- wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
- telewizja i wytwórnie filmowe,
- agencje reklamowe - m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych,
- studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
- obsługa Internetu i projektowanie witryn WWW,
- fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet i czasopism,
- laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
- ośrodki historyczne, archiwa, muzea,
- technik fotografii i multimediów może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i szeroko pojętych multimediów

ZSKU w Krośnie

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Drugi z proponowanych przez ZSKU w Krośnie kierunków kształcenia to Technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Fach ten jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych, od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek. Jest więc ciekawym i nowoczesnym kierunkiem dającym duże możliwości dalszego rozwoju.

- W trakcie nauki uczniowie poznają programy graficzne i uczą się nimi sprawnie posługiwać. Dzięki zdobytej wiedzy mogą zacząć projektować okładki, plakaty i foldery reklamowe. Dowiedzą się, jak opublikować przygotowane projekty elektronicznie lub za pomocą maszyn drukujących. Projektowanie obiektów przestrzennych i drukowanie ich na drukarkach 3D przestanie być tajemnicą. Uczniowie zapoznają się również tajnikami montażu filmów, tworzenia animacji, obróbki dźwięku i tworzenia stron internetowych - mówi Marcin Bednarz, wicedyrektor ZSKU w Krośnie.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych wyposażonych w ploter, skaner, tablety graficzne, drukarki 3D, cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery.

Poza nauką uczniowie biorą udział w konkursach różnorodnych konkursach. Dla chętnych uczniów prowadzone są zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania z grafiki komputerowej i fotografii, organizowane wycieczki edukacyjne oraz plenery.

Nauka w szkole umożliwia uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
- PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
- PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, w firmach wydawniczych i drukarniach cyfrowych. Ponadto absolwent wykształcony w tym zawodzie jest wyposażony w umiejętność tworzenia trójwymiarowych wydruków i może znaleźć zatrudnienie w dziedzinie reklamy internetowej lub prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Jego umiejętności decydują o końcowym wyglądzie książek, czasopism, prospektów i ulotek. Może też uczestniczyć w procesie tworzenia gier komputerowych, stron internetowych, serwisów, a także tworzyć oprawy graficzne różnorodnych imprez i wydarzeń medialnych.

Szczegółowe informacje na temat oferty szkoły i rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępne są na stronie www.zespol.cku.krosno.pl.


Artykuł sponsorowany