Władze Krosna zdecydowały o otwarciu żłobka miejskiego i przedszkoli na terenie miasta.
Krośnieński samorząd zdecydował, że przedszkola i żłobek miejski zostaną otwarte w poniedziałek, 11 maja.
Pierwszeństwo powrotu do przedszkola i żłobka mają dzieci, których oboje rodzice pracują, a w szczególności pracowników: systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak informuje Joanna Sowa, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krosna, organizacja opieki przedszkolnej i żłobkowej w warunkach epidemicznych wymaga stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Określają one między innymi liczebność grupy przedszkolnej, w której może przebywać do 12 dzieci oraz metraż przestrzeni nie mniejszej niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

- Aktualnie trwają prace mające na celu dostosowanie placówek do wymogów sanitarnych zalecanych przez GIS i przygotowanie ich na przyjęcie swoich wychowanków. Zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną nad dziećmi na chwilę obecną pozwala placówkom zapewnić ją w stopniu optymalnym. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci i wychowawców - mówi Joanna Sowa.

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców opieką żłobkową, zostanie przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Rodzice zgłaszający swoje dzieci do objęcia opieką przedszkolną i żłobkową zobowiązani będą do złożenia stosownego oświadczenia, w tym poinformowania o miejscu pracy.

W celu zgłoszenia powrotu dziecka do przedszkola oraz ustalenia szczegółów rodzice powinni skontaktować się z dyrekcją danego przedszkola.

Z kolei rodzice zgłaszający powrót dziecka do żłobka powinni skontaktować się z dyrekcją Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" w Krośnie w celu ustalenia szczegółów.