Urząd Miasta Krosna poinformował, że z powodu pandemii zostały odwołane duże imprezy miejskie w plenerze. Sprawdź jakie?
Z powodu pandemii bezterminowo obowiązuje zakaz organizacji imprez masowych i innych działań o charakterze otwartym dla dużej ilości publiczności. W 2020 r. w Krośnie nie będą organizowane imprezy, które cieszyły się dużą popularnością i gromadziły tłumy widzów: Dni Krosna, Wjazd Króla, Karpackie Klimaty, czy Hip Hop Day.

Niestety nie ma możliwości prowadzenia tego typu działań z zachowaniem reżimu sanitarnego.

wjazd Króla w Krośnie

Urząd Miasta Krosna przypomina też, że odwołane zostały największe polskie festiwale takie jak u Alter Art, Orange Warsaw Festival, Kraków Live Festival, Open’er Festival czy Festiwal Pol'and'Rock w Kostrzynie.

wjazd Króla w Krośnie

W tym roku w czasie wakacji po raz piąty do Krosna miał zawitać monarcha. Wcześniej dwukrotnie do grodu nad Wisłokiem zawitał król Jan Kazimierz (2016 i 2017), w 2018 królowa Jadwiga Andegaweńska a w roku ubiegłym Kazimierz Wielki. W tym roku do Krosna miał przybyć 25 lipca król Władysław Jagiełło. Tak się jednak nie stanie.

Przypomnijmy sobie imprezę Wjazd Króla z lat ubiegłych: rok 2018, rok 2019.