Znany jest harmonogram postępowania rekrutacyjnego do krośnieńskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
- od 15 czerwca do 10 lipca br. (termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły),
- od 31 lipca do 4 sierpnia br. termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do oddziału dwujęzycznego (językowo-humanistycznego) w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić do 10 lipca br. o świadectwo ukończenia szkoły a do 4 sierpnia br. o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

- Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – tłumaczy Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Krośnieńskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały dla absolwentów szkół podstawowych bogatą i różnorodną ofertę.

- W tym roku w krośnieńskich szkołach ponadpodstawowych na absolwentów szkół podstawowych czeka ponad 1400 miejsc. 5 liceów ogólnokształcących proponuje kształcenie w 19 ukierunkowanych oddziałach, 7 techników prowadzi nabór do 32 zawodów a 4 branżowe szkoły I stopnia planują kształcenie uczniów oraz młodocianych pracowników w 6 zawodach - dodaje Bronisław Baran.

Warto wiedzieć, że wybierając naukę w Krośnie można wybrać trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Szczegółową ofertę szkół, informacje o wszystkich oddziałach, zawodach i kierunkach kształcenia, o liczbie miejsc w poszczególnych szkołach, przedmiotach rozszerzonych, nauczanych językach obcych, przedmiotach punktowanych oraz perspektywach pracy i dalszej nauki zawiera informator, z którym można zapoznać się na stronie elektronicznego naboru https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa
Udostępnij ten artykuł znajomym: