Świerzowa Polska,
webBrowser1.NavigateToString("");