Chorkówka,
Śpiewali kolędy, łamali się opłatkiem, składali sobie świąteczne życzenia i degustowali potrawy wigilijne. 19 grudnia w sali Domu Ludowego w Chorkówce odbyło się coroczne spotkanie wigilijne.

Przejdź do artykułu

webBrowser1.NavigateToString("");