Chyrowa Ski,
Prawdopodobnie nieszczelność przewodu kominowego była przyczyną pożaru, który wybuchł przed północą w drewnianym budynku należącym do ośrodka narciarskiego Chyrowa-Ski w Chyrowej koło Dukli.

Przejdź do artykułu

webBrowser1.NavigateToString("");