Żarnowiec,
Najprawdopodobniej zwarcie instalacji elektrycznej było przyczyną pożaru samochodu w Żarnowcu.

Przejdź do artykułu

webBrowser1.NavigateToString("");