Krosno,
4 czerwca Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie organizuje zbiórkę krwi dla poszkodowanych w okresie wakacyjnym.

Przejdź do artykułu

webBrowser1.NavigateToString("");