Krosno,
Od dzisiaj krośnieńska policja ma nowego komendanta. Został nim podinspektor Leszek Buryła, dotychczasowy Komendantem Komisariatu Policji w Dukli.

Przejdź do artykułu

webBrowser1.NavigateToString("");