Krosno,
Kabaret SSOK działający przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Szczepanika obchodził jubileusz 10-lecia.

Przejdź do artykułu

webBrowser1.NavigateToString("");