Udostępniono na nowo urokliwe przyrodniczo tereny stawu w Ustrobnej tym samym zakończono prace przy projekcie "Przywrócenie i ochrona naturalnych środowisk przyrodniczych w Ustrobnej".
Realizację zadania rozpoczęto w ubiegłym roku od sprawdzenia terenu przez saperów, a następnie zostało wykonane oczyszczenie oraz odmulenie stawu. Stopniowo prowadzone były nasadzenia roślinnością oraz zarybianie stawu.

W ramach projektu została wykonana ścieżka wraz ławeczkami umożliwiającymi odpoczynek w pięknym otoczeniu. W ramach zadania przebudowano również drogę powiatową, od drogi wojewódzkiej 990 do żłobka i przedszkola oraz wykonano chodnik dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej. Zainstalowano oświetlenie wokół stawu - lampy ledowe zasilane panelami solarnymi, a także tablice edukacyjne ukazujące bioróżnorodność ekosystemu stawu. Wykonano również ogrodzenie wokół, zapewniające bezpieczeństwo spacerujących.

Oczyszczanie stawu w Ustrobnej
Staw został oczyszczony i odmulony

Dzięki zrealizowaniu zadania powstało odpowiednie środowisko do bytowania wielu gatunków ryb, zwierząt i roślin. Staw został zarybiony zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą ichtiologiczną gatunkami ryb takich jak: lin, brzana, kleń, karaś pospolity, jaź i złota orfa, świnka, szczupak, sandacz boleń. W obrębie stawu wykonano nasadzenia roślinności wodnej: tatarak zwyczajny, tojeść, turzyca brzegowa, krwawnica pospolita, przęstka pospolita, jeżogłówka gałęzista, żabiściek pływający, osoka aloesowata, strzałka wodna, kruszyna pospolita, psianka słodkogórz, zachylnik błotny, bobrek trójlistkowy, wywłócznik trójlistkowy, wywłócznik okółkowy, rdestnica połyskująca, grzybienie białe, grążel żółty, kotewka orzech wodny.

Przeprowadzone działania przyczyniły się do przywrócenia właściwej funkcji stawu, a jednocześnie do ochrony bioróżnorodności. Aktualnie staw pełni wiele funkcji zarówno ochrony naturalnego ekosystemu fauny i flory i bioróżnorodności jak również edukacyjną, rekreacyjno-turystyczną i historyczną. Powstały w pierwszej połowie XIX wieku staw skrywa wiele niespodzianek - od niedawna wiadomo, iż nad stawem znajdował się niegdyś młyn.

Wokół stawu powstała ścieżka
Wokół stawu postała ścieżka

Równie ważnymi funkcjami zrewitalizowanego zbiornika z tak dużym zasobem wody, spełnia funkcje retencyjną oraz przeciwpożarową. Zrewitalizowany staw w Ustrobnej jest w stanie zgromadzić przeszło 16,8 mln litrów wody.

Podczas wizytacji parafii, pod koniec września br., tereny wokół stawu zwiedził ordynariusz rzeszowski ks. bp Jan Wątroba. Towarzyszyli mu wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, dziekan ks. Bogusław Bogaczewicz, proboszcz parafii Ustrobna ks. Artur Progorowicz, ks. Tadeusz Kukulsk, przewodniczący Rady Gminy Józef Zięba oraz sołtys Barbara Stefańska.

ks. bp Jan Wątroba w Ustrobnej
Zrewitalizowane tereny zwiedził ordynariusz rzeszowski ks. bp Jan Wątroba

W ramach projektu rewitalizacja stawu kosztowała ponad 1,73 mln złotych z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 1,4 mln zł. Wkład gminy Wojaszówka w rewitalizacje stawu wyniósł ponad 319 tys. zł. Przebudowa drogi wraz z przebudowa chodnika kosztowała ponad 462 tys. zł. W tej wartości znalazła się dotacja Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 1 tys. zł

- Dziękujemy Unii Europejskiej za przekazane środki finansowe dzięki którym można było zrealizować inwestycję. Podziękowania kierujemy również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, za pośrednictwem którego pozyskaliśmy środki unijne. Dziękujemy Radzie Gminy Wojaszówka poprzedniej i obecnej kadencji, sołtys wsi Ustrobna Barbarze Stefańskiej oraz Powiatowi Krośnieńskiemu. Serdeczne podziękowania kierujemy również dla Pana prof. dr hab. Tomasza Mikołajczyk - Ichtiologa Pracowni Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych - mówi Sławomir Stefański, wójt gminy Wojaszówka.

Zobacz zdjęcia: