Zakończył się I etap bardzo dużego zadania drogowego realizowanego przez Powiat Krośnieński w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Remont drogi powiatowej Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Prace obejmują remont czterech odcinków drogi w miejscowościach Odrzykoń, Korczyna i Czarnorzeki.

Jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny łączący miasto Krosno, gminę Wojaszówka i gminę Korczyna. Droga stanowi też połączenie z drogą wojewódzką Lutcza - Krosno, drogami powiatowymi Odrzykoń – Sporne, Korczyna – Sporne oraz z szeregiem dróg gminnych. Ponadto droga prowadzi do malowniczych terenów chętnie odwiedzanych przez turystów m.in. Zamku „Kamieniec” oraz innych atrakcji turystycznych w położonych Czarnorzekach.

W ramach pierwszego etapu wykonano m.in. oczyszczenie, odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych. Na odcinku drogi o łącznej długości około 2800 metrów, rozebrano istniejącą nawierzchnię bitumiczną i wzmocniono podłoże poprzez wykonanie stabilizacji gruntu, wykonano nową nawierzchnię oraz pobocza.


Odbiór prac odbył się 3 grudnia 2020 r. w obecności starosty krośnieńskiego Jana Pelczara, posła Piotra Babinetza, radnych powiatu krośnieńskiego Andrzeja Dziugana i Mariana Pelczara oraz przedstawicieli wykonawcy.

- Cieszę się, że udało nam się zrealizować w terminie pierwszą część zadania ważnego dla mieszkańców dwóch gmin Korczyny i Wojaszówki. Jesteśmy po to, aby realizować inwestycje których nasi mieszkańcy oczekują. Mam nadzieję, że poprawa infrastruktury drogowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort jazdy w tym rejonie - powiedział starosta Jan Pelczar.

Starosta podziękował wszystkim za pomoc i zaangażowanie. Przypomniał również, że o remont drogi zabiegał sołtys Czarnorzek Adam Paradysz.
Wykonawcą prac jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Zgodnie z umową zadanie, którego wartość po przetargu wynosi blisko 5 mln zł, ma być zrealizowana do 31 sierpnia 2021 r.