10 września gmina Wojaszówka przygotowała uroczystość z okazji Złotych Godów dla 33 par małżeńskich z terenu gminy, które w latach 1970 - 1971 stanęły na ślubnym kobiercu.
Uroczystość jubileuszowa została poprzedzona mszą świętą w intencji jubilatów, odprawioną w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej przez ks. proboszcza Artura Progorowicza.

Po nabożeństwie jubilaci udali się do Dworu w Ustrobnej, gdzie wójt gminy Sławomir Stefański wraz z przewodniczącym rady Józefem Ziębą uhonorowali jubilatów.

Złote Gody Ustrobna 2021

Wójt w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył jubilatom "Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". W imieniu własnym oraz władz samorządowych, by wyrazić uznanie całej społeczności skierował do jubilatów słowa szacunku i uznania, złożył gratulacje i życzenia długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu. Oprócz odznaczeń jubilatom wręczono kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Złote Gody Ustrobna 2021

Dla gości, Koło Gospodyń Wiejskich z Ustrobnej przygotowało uroczysty obiad oraz słodki poczęstunek. Dopełnieniem uroczystości były pamiątkowe zdjęcia oraz chwile wspomnień w miłej atmosferze. Uroczystość uświetnił występ zespołu Kwarta Czystey.

Złote Gody w Ustrobnej

Pary małżeńskie, które wzięły udział w uroczystości:
1. Helena i Stanisław Ciuba
2. Danuta i Franciszek Furtek
3. Zofia i Jan Gaj
4. Elżbieta i Józef Gieruccy
5. Lucyna i Stanisław Gruba
6. Helena i Stanisław Juszczęć
7. Zofia i Stanisław Karp
8. Maria i Bolesław Kłosowicz
9. Janina i Leszek Kocur
10. Małgorzata i Jerzy Mączyńscy
11. Kazimiera i Władysław Nabożni
12. Halina i Ryszard Niemiec
13. Alicja i Stanisław Niemiec
14. Stanisława i Władysław Nowińscy
15. Zofia i Antoni Pacana
16. Julia i Stanisław Panaś
17. Janina i Józef Półchłopek
18. Krystyna i Kazimierz Słowik
19. Janina i Tadeusz Stereńczak
20. Janina i Ryszard Tyburscy
21. Kazimiera i Edward Winiarscy
22. Maria i Ryszard Witkoś
23. Zofia i Stanisław Zajchowscy

Złote Gody Ustrobna 2021

Wyrazy podziękowania kieruję na ręce: Dostojnych Jubilatów, którzy swoim przybyciem uświetnili naszą uroczystość, byli z nami i obdarzyli ciepłym uśmiechem, Proboszcza ks. Artura Progorowicza za dar Mszy Świętej, wygłoszone Słowo Boże oraz Sołtys Barbary Stefańskiej i KGW w Ustrobnej za pomoc, poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowanie tej niecodziennej uroczystości. Sławomir Stefański, Wójt Gminy Wojaszówka

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: