We wrześniu 1998 r. jednostka OSP Bajdy, gm. Wojaszówka, świętowała jubileusz setnej rocznicy powstania.
W trakcie uroczystości jubileuszowych druhowie z OSP Bajdy otrzymali nowy sztandar, który uhonorowany został Złotym Znakiem Związku. Wyróżniający się strażacy oraz osoby wspierające działalność OSP otrzymały medale "Za zasługi dla pożarnictwa". Wręczono także odznaki „Za wysługę lat” oraz okolicznościowe dyplomy.

Historię straży w Bajdach, począwszy od pierwszych lat istnienia, po czasy współczesne opisał Eugeniusz Bachta w monografii "100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bajdach 1898-1998".

W 1998 r. jednostka OSP Bajdy liczyła 39 członków. Prezesem był Władysław Dubis, a naczelnikiem Władysław Lidwin.