Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Fo-To Pejzaż Gminy Wojaszówka.
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, zamieszkujących teren gminy Wojaszówka oraz odwiedzających jej teren, zajmujących się amatorsko lub profesjonalnie fotografią. Termin składania prac upływa w dniu 31.08.2014 r.

Celem konkursu jest: promocja środowiska naturalnego, krajobrazów i zasobów historyczno - kulturowych gminy Wojaszówka, pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszaru gminy, rozwój turystyki oraz gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu w celach promocyjnych.

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, urokliwe miejsca oraz ciekawe zakątki charakterystyczne dla gminy Wojaszówka. Prace wraz z kompletnymi zgłoszeniami należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2014 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce, ul. W. Jagiełły 1, 38- 406 Odrzykoń lub osobiście w siedzibie Biura pod w/w adresem.

Zachęcamy do udziału w konkursie.