W Odrzykoniu otwarto dziś czterokilometrowy odcinek wodociągu. To jest początek końca problemów mieszkańców gminy Wojaszówka z dostępem do czystej wody pitnej.
To jest początek końca problemów mieszkańców gminy Wojaszówka z dostępem do czystej wody pitnej. W Odrzykoniu otwarto dziś czterokilometrowy odcinek wodociągu. Biegnie on od Turaszówki do największej miejscowości gminy Wojaszówka czyli Odrzykonia. Woda pochodzi z ujęcia w Sieniawie, w przyszłości popłynie w kranach we wszystkich sołectwach gminy Wojaszówka, poprawi też bezpieczeństwo przeciwpożarowe.Blisko dwumilionowa inwestycja była możliwa dzięki porozumieniu z Krosnem, oba samorządy partycypowały w kosztach inwestycji w wysokości po 50%. Inwestycję poprowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie.

otwarcie wodociągu w Odrzykoniu

Podczas symbolicznego otwarcia wodociągu obecny był m.in. Prezydent Krosna Piotr Przytocki, Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, Prezes MPGK Krosno Janusz Fic i sołtys Odrzykonia Jan Krygowski. Wspólnymi siłami napełnili trzy samochody strażackie wodą, po raz pierwszy z wodociągu.