Po blisko 150 latach dzięki darczyńcy udało się dokończyć budowę kościoła pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej.
Historia kościoła w Ustrobnej sięga roku 1860, kiedy to ks. Henryk Skrzyński po nabyciu wsi od Henryka Kurdanowskiego rozpoczyna budowę świątyni. Ustrobna należy wtedy do parafii w Szebniach. Budowa zostaje przerwana po 17 latach z powodu braku funduszy, niedokończono najwyższą wieżę. 24 czerwca 1877 roku następuje poświęcenie świątyni.

kościół w Ustrobnej

Dalsze dzieje kościoła są bardzo burzliwe. W 1917 roku wojska austriackie rabują trzy dzwony kościelne a w 1943 roku świątynia ulega w 60 procentach zniszczona podczas działań wojennych. Po wojnie zostaje odbudowana, nadal bez wieży.

W 2016 roku Ustrobną odwiedza krakowski biznesmen Ryszard Konstanty - honorowy obywatel gminy Wojaszówka, znany od wielu lat z bezinteresownej działalności charytatywnej nie tylko w gminie Wojaszówka ale także w całej Polsce. Biznesmen poznaje historię kościoła i niedokończonej wieży od proboszcza ks. Artura Progorowicza. W trakcie powrotu do domu samochód którym podróżuje ulega na autostradzie poważnemu wypadkowi. On sam wychodzi z niego bez szwanku, podobnie jak podróżujący z nim syn i asystentka. Jako wotum za uratowanie życia za namową syna wychodzi z inicjatywą dokończenia budowy kościoła w Ustrobnej.

Ryszard Konstanty

W niedzielę 6 października nastąpiło uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej i wieży kościoła. W uroczystości wziął udział m.in. fundator z rodziną, biskup rzeszowski Jan Wątroba, wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański i przedstawiciel konserwatora zabytków.