Gmina Wojaszówka jest w trakcie realizacji projektu, w ramach którego zrewitalizowany zostanie staw w Ustrobnej a także zagospodarowany plac wokół stawu.
Głównym celem projektu "Przywrócenie i ochrona naturalnych środowisk przyrodniczych w Ustrobnej" jest przywrócenie i ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych poprzez rewitalizacje stawu w Ustrobnej, a także zagospodarowanie terenu wokół stawu. Przeprowadzone działania przyczynią się do przywrócenia właściwej funkcji stawu, a jednocześnie do ochrony wielu gatunków ryb i roślin.

staw w Ustrobnej
W ramach projaktu zostało wykonane oczyszczenie i odmulenie stawu

Ponadto w ramach projektu planuje się wykonanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wokół stawu, dla ubogacenia lekcji przyrody, biologii dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy Wojaszówka.

Staw w Ustrobnej ma szczególne znaczenie dla mieszkańców gminy. Wielu do dziś wspomina historie związane z wędkowaniem wyjątkowych okazów karpi żyjących niegdyś w stawie. Ponadto staw jest od wieków związany z historią pobliskiego dworu. Od niedawna wiadomo, że niegdyś przy stawie znajdował się młyn wodny. Wspomnienie o istniejących stawach pochodzą już z 1536 roku co świadczyć może o  wielowiekowej tradycji hodowli ryb w Ustrobnej. Również mapy z 1851 przedstawiają stawy z istniejącą już wówczas wyspą.

staw w Ustrobnej
Woda w stawie pochodzi z potoku Ustrobniaczek

Od kilku tygodni trwa próbne napełnianie stawu wodą z potoku Ustrobniaczek. W ostatnim czasie zostało także zainstalowane oświetlenie wokół stawu - 10 lamp ledowych zasilanych panelami solarnymi. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oświetlenie nie będzie generować dodatkowych kosztów utrzymania.

staw w Ustrobnej
Wokół stawu zainstalowano nowoczesne oświetlenie ledowe

Ogólna wartość projektu to ponad 2,2 mln zł. Dzięki staraniom Urzędu Gminy projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1,4 mln zł.

Planowany termin zakończenia prac to II połowa 2020 roku.