Gminna Wojaszówka realizowała projekty ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego.
Gmina Wojaszówka wśród wielu inwestycji realizowała również projekty ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego. Zadanie pn.: Energetyczna Gmina - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w ramach którego na 10 budynkach użyteczności publicznej zainstalowano instalacje fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe.

Instalacje zostały umiejscowione na obiektach użyteczności publicznej w różnych miejscowościach gminy: na Oczyszczalni Ścieków w Ustrobnej, Gimnazjum w Przybówce, Szkole podstawowej w Ustrobnej, Oczyszczalni ścieków w Wojaszówce, Szkole podstawowej w Wojaszówce, Domie Kultury  w Odrzykoniu, Szkole Podstawowej w Łękach Strzyżowskich, ORLIK w Bajdach, Przedszkolu w Ustrobnej oraz Szkole w Odrzykoniu.

panele słoneczne w Wojaszówce

Ponadto w ramach zadania "Poprawa  infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka", które zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 instalacje zamontowano również na budynkach Urzędu Gminy oraz Senior Wigor w Łączkach Jagiellońskich. Szacuje się iż dzięki zainstalowanej technologii zredukuje się ilość emitowanych zanieczyszczeń o około 170 ton dwutlenku węgla rocznie. 

Dodatkową korzyścią z realizacji zadania jest produkcja energii elektrycznej co bezpośrednio wpływa na powstałe oszczędności. Zamontowane instalacje OZE o łącznej mocy 215,5 kW wyprodukują szacunkowo 203 MWh energii rocznie. Przełoży się to na oszczędności - w ciągu roku około 100 000 zł. Korzyści dla gminy z odnawialnych źródeł energii są niepodważalne.

panele słoneczne w Wojaszówce

Kolejnym zrealizowanym projektem jest uruchomienie transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Wojaszówka, dzięki realizacji partnerskiego projektu pn. "Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno". Liderem projektu jest Miasto Krosno, a Gmina Wojaszówka jest jego partnerem. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Gminy mają możliwość skorzystania z uruchomionych nowych linii autobusowych, które będą obsługiwane przez 21 nowych pojazdów, z czego 11 z nich wyposażonych będzie w silniki hybrydowe. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

autobus MKS Krosno

W trakcie realizacji są zadania dotyczące dofinansowania kotłów opalanych gazem oraz paliwem stałym. Jednym z nich jest zadanie pn.: "Poprawa jakości powietrza w gminie Wojaszówka - montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania", oraz projekt pn.: "Redukcja emisji w gminie Wojaszówka - montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania". Głównym celem realizacji powyższych projektów jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery na terenie Gminy Wojaszówka. Zadania otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III - Czysta energia.

panele słoneczne w Wojaszówce

W trakcie realizacji jest także zadanie pn.: "Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka". W ramach realizowanego zadania, wśród uczestników projektu zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła typu powietrze, oraz kotły opalane biomasą. W ramach realizowanego zadania mieszkańcy otrzymają 84% dofinansowanie wartości wybranej instalacji.