W październiku ruszyły prace związane z budową długo wyczekiwanego pierwszego nowego gminnego mostu na rzece Wisłok.
Od wielu lat Gmina Wojaszówka czyniła starania o powstanie mostu w miejscu, gdzie dotychczas była drewniana kładka i bród rzeczny. Korzystali z niej mieszkańcy chcący dostać się na drugą stronę rzeki.

Most o łącznej długości 188 m oraz nośności 40 ton będzie połączeniem dwóch części gminy. Po jednej stronie rzeki obszar z miejscowościami Wojkówka, Łączki Jagiellońskie, Bratkówka, a po drugiej stronie Bajdy, Wojaszówka i Ustrobna.

Przeprawa mostowa będzie łącznikiem drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno z drogą powiatową nr P1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń.

Dzięki budowie nowego mostu znacząco polepszą się sfery: komunikacyjna, bezpieczeństwa, ekonomiczna, społeczna oraz turystyczna całej gminy Wojaszówka. W ramach inwestycji zostaną przebudowane dwie drogi gminne od strony Wojkówki oraz Bajd - nr 115174R oraz nr 114666R. Łącznie przebudowanych zostanie ponad 705 m drogi gminnej. Łączny koszt budowy mostu to prawie 7 mln zł, a blisko 70% kosztów to dofinansowanie pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pomimo zimowej aury, od listopada nieprzetrwanie prowadzone są roboty budowlane. Z powodzeniem realizowane są kolejne etapy prac. Wykonano podpory mostu wraz z ustrojem nośnym oraz nasypy na dojazdach. Wykonano także umocnienia brzegów. Aktualnie widoczna jest już konstrukcja mostu.

Równolegle prowadzone są również prace przy gruntownej przebudowie drogi dojazdowej od strony Wojkówki oraz Bajd, gdzie prace obejmują 705 metrów drogi. Trwają prace przy wycince drzew oraz roboty ziemne przy wykonaniu kanalizacji deszczowej. Chociaż zakres robót jest ogromny, w imponującym tempie z dnia na dzień widoczne są postępy prac.

Udostępnij ten artykuł znajomym: