Gmina Wojaszówka jest w trakcie kolejnej inwestycji dążącej do zabezpieczenia i zatrzymania jak największej ilości wody na cele przeciwpożarowe, ale także na cele gospodarcze dla rolników i mieszkańców.
Aktualnie, w miejscowości Bratkówka, na rzece Wisłok, trwa budowa zastawki, która będzie w stanie zatrzymać i zgromadzić 20 tysięcy litrów wody z ciągłym uzupełnieniem z Wisłoka. Jest to pierwsza tego typu instalacja realizowana przez gminę, na blisko 230 kilometrowej rzece Wisłok. Wartość inwestycji to kwota 119 000 zł.

Równocześnie gmina Wojaszówka jest w trakcie realizacji zadania pn.: "Przywrócenie i ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych w Ustrobnej". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogólna wartość projektu to kwota: 2 263 119,11 zł, a pozyskane dofinansowanie to wartość ponad 1,4 mln zł. Zrewitalizowany staw w Ustrobnej jest w stanie zgromadzić przeszło 16,8 mln litrów wody.

zbiorniki wodne w gminie Wojaszówka

W ubiegłym roku zakończono realizację zadania pn.: "Bezpieczne lasy w Gminie Wojaszówka", które zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To projekt o łącznej wartości ponad 1,4 mln zł z czego pozyskane dofinansowanie to kwota ponad 1 mln złotych. W ramach tego zadania oddano do użytku nadziemnie i podziemne zbiorniki wodne zlokalizowane w Łękach Strzyżowskich, Odrzykoniu, Pietruszej Woli oraz Ustrobnej. Są one w stanie zatrzymać łącznie około pół miliona litrów wody z ciągłym uzupełnieniem ze źródeł. Kilka lat wcześniej wyremontowano zbiornik wody w miejscowości Bajdy, który również jest w stanie zatrzymać kilkanaście tysięcy litrów wody.

- Łącznie dzięki realizacji ww. projektów, szacujemy, iż jesteśmy w stanie zabezpieczyć blisko 20 milionów litrów wody. Ogólny koszt ww. inwestycji opiewa na kwotę ponad 3,8 mln zł z czego środki unijne wynoszą blisko 2,5 mln zł co stanowi prawie 65 % wartości wykonanych inwestycji - mówi Sławomir Stefański, Wójt Gminy Wojaszówka.

zbiornik wodny w Wojaszówce

Projekty wodne realizowane przez gminę mają jeden główny cel - zgromadzić, zatrzymać oraz zabezpieczyć jak największą ilość wody dla mieszkańców. - W czasach, gdy mamy do czynienia z globalnym ociepleniem klimatu i deficytem wody musimy pamiętać - woda to skarb. Właśnie pod takim hasłem realizowany będzie projekt edukacyjny w naszej gminie i nie tylko. Ma on na celu edukować od przedszkola do seniora na temat wody - jak wielką ma wartość, że powinniśmy ja oszczędzać i szanować jak prawdziwy naturalny skarb. - dodaje Sławomir Stefański.