W niedzielę 21 października pójdziemy do urn. Prezentujemy najważniejsza zasady głosowania.

Kto może głosować

Uprawniony do głosowania jest każdy obywatel Polski a także obywatel Unii Europejskiej zamieszkujący na obszarze na którym odbywają się wybory. Głosujący musi mieć stałe miejsce zamieszkania i być osobą pełnoletnią. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem - dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymację studencką. Bez dokumentu komisja nie wyda nam kart do głosowania.

Karty do głosowania

Liczba kart do głosowania jaką otrzymamy będzie uzależniona od tego gdzie mieszkamy. Mieszkańcy Krosna otrzymają trzy karty - w wyborach prezydenta miasta, do rady miasta i do sejmiku województwa. mieszkańcy gmin powiatu krośnieńskiego otrzymają cztery karty - w wyborach do rady miejskiej lub gminnej, do rady powiatu, do sejmiku województwa oraz w wyborach wójta lub burmistrza. Każda z kart będzie jednostronnie zadrukowana w kolorze białym a nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle - różowym na kartach z nazwiskami kandydatów na wójtów, burmistrzów lub prezydenta miasta, szarym na kartach w wyborach do rady miejskiej lub gminnej, żółtym do rady powiatu krośnieńskiego i niebieskim do sejmiku województwa podkarpackiego.

Jak głosować

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21. Głosowanie jest tajne. Na każdej z otrzymanych kart wybieramy tylko jednego kandydata. Głosujemy, stawiając znak X w kratce z lewej strony przy jego nazwisku. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
Inaczej wyglądająca kartę do głosowania na burmistrza otrzymają mieszkańcy gminy Rymanów, gdzie na to stanowisko jest tylko jeden kandydat. Na karcie do głosowania będzie tylko nazwisko kandydata oraz dwie kratki - TAK i NIE. Popierając kandydata stawiamy znak X w kratce obok słowa TAK, nie popierając stawiamy znak X w kratce obok słowa NIE.

Szczegółowo procedura głosowania przedstawiona jest na animacji przygotowanej przez Państwową Komisję Wyborczą:
Podczas niedzielnych wyborów samorządowych będziemy wrzucać karty do głosowania do przezroczystych urn. Obok urny w bezpośredniej bliskości będzie znajdował się jeden z członków komisji, ma on zapewnić jej nienaruszalność.