Fiat

CKUWojewódzki Turnieju o Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Fryzjer

-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ks. S. Szpetnara
Krosno, Stanisława Szpetnara 9,

Wstęp wolny

W dniu 14 kwietnia 2016 r. odbędzie się kolejna edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Fryzjer .
Organizatorami Turnieju są Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. St. Szpetnara
w Krośnie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie.
W konkursowych zmaganiach weźmie udział 8 uczniów z następujących szkół:
- Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu – 2 uczniów,
- Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie - 2 uczniów,
- Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie - 2 uczniów,
- Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - 2 uczniów ;
- Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku - 1 uczeń;
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. St. Szpetnara w Krośnie - 2 uczniów.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:
1) części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu opracowanego w oparciu
o obowiązujący program nauczania z zakresu kwalifikacji A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. Etap ten odbędzie się w szkole i rozpocznie się o godz. 8.00;
2) części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności praktyczne uczniów zgodnie z tematem Turnieju Wieczorowa fantazja. Etap ten będzie odbywał się
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie i rozpocznie się o godz. 10.30.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja:
1) Przewodniczący – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
2) Zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie,
3) Członkowie:
Mistrz w zawodzie fryzjer - pani Stanisława Samborska,
Nauczyciele przedmiotów zawodowych – z każdej szkoły zgłoszonej do konkursu 1 nauczyciel – opiekun.
Podsumowanie Turnieju rozpocznie się o godz. 13.30 w Regionalnym Centrum Pogranicza
w Krośnie.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl