Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

-

Urząd Miasta Krosna
Staszica 2, Krosno

Wstęp wolny

23 września 2017 odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Krosna odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
4. Wybór Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania (wyłożonego do wglądu)
6. Podjecie uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów w latach 2014-2017
8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja nad pkt. 7 i 8
10. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
11. Wybór prezesa, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
12. Podjecie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej
13. Wolne wnioski
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjecie uchwał
15. Zamknięcie obrad

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl