UP Sanok
Ford

Starostwo

CKU

Naftówka

Budowlanka

MZSP

Mechanik Krosno

ZSP2

XII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

25 października 2019 roku o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie XII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
5. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie.
6. Informacja o stanie środowiska na obszarze powiatu krośnieńskiego.
7. Przedstawienie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego za lata 2017-2018.
8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
9. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
10. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu za III kwartał 2019 roku.
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krośnieńskiego do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok (I projekt).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok (II projekt).
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Chorkówka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Chorkówka.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Iwonicz Zdrój prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Iwonicz Zdrój.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jedlicze prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Jedlicze.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Korczyna prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Korczyna.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Miejsce Piastowe.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rymanów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz chodników zlokalizowanych w ciągu tych dróg na terenie Gminy Rymanów.
28. Wnioski i oświadczenia.
29. Zamknięcie XII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl