UP Sanok
Fiat

Naftówka

Budowlanka

CKU

MZSP

Starostwo

Mechanik Krosno

Męskie rekolekcje w Krośnie

Wydarzenie odwołane

Już po raz drugi odbędzie się szczególne wydarzenie dedykowane dorosłym mężczyznom. Uczestnictwo w wielkopostnych rekolekcjach to wyjątkowa okazja do duchowej odnowy i pogłębienia wiary.
Warto zapoczątkować w swoim życiu zmianę, która umacniać będzie duchową moc mężczyzny poprzez świadomą więź z Bogiem oraz pozytywnie wpływać na relacje z samym sobą oraz z innymi.

Męskie rekolekcje wielkopostne to również czas wyjątkowej, pogłębionej refleksji w odniesieniu do roli mężczyzny w dzisiejszym świecie, jego obowiązków stanu (w tym bycie mężem, ojcem, szefem,
współpracownikiem czy kapłanem).

Mężczyźni dzisiaj stoją przed wieloma ogromnymi wyzwaniami i mają szczególną rolę do spełnienia. Warto kształtować swój charakter w duchu wartości, które przełożą się na umocnienie męskiego ducha.

Rekolekcje odbędą się w dniach: 18, 19 i 20 marca 2020 roku w kościele oo. Franciszkanów w Krośnie - Parafia nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Franciszkańskiej 5.

Startujemy każdego dnia rekolekcji o godzinie: 22.00.
Zakończenie: około godziny 24.00

Nad przebiegiem rekolekcji czuwa o. Jacek Wójtowicz - przekraczający schematy charyzmatyczny franciszkanin, pasjonat aktywności fizycznej, extremalny maratończyk, podejmujący wyzwania podczas takich wydarzeń jak RUNMAGEDDON SAHARA , czy ŁEMKOWYNA ULTRA-TRAIL .

Ojciec Jacek jest również propagatorem i współtwórcą festiwali muzycznych i wydarzeń kulturalnych takich jak "Muzyka młodych" u Franciszkanów w Sanoku i "Jeden Bóg - Wiele kultur".

Prowadzącym rekolekcje w tym roku będzie ks. Roman Chylińsk i - michalita, wieloletni ojciec duchowny w seminarium, posługiwał wśród młodzieży przestępczej, prowadził Dom Dziecka i Liceum Katolickie. Ksiądz Roman Chyliński posiada również doświadczenie jako egzorcysta.

Ramowy program rekolekcji obejmuje Adorację NS, świadectwa i Mszę św. z konferencją.

Inicjatorem rekolekcji w Krośnie jest Wspólnota Męska Strona Rzeczywistości rejonu Krosno (MSR).

Wspólnota MSR to styl życia, którego podstawą jest chęć wspólnego rozwoju i poszukiwanie prawdy w oparciu o lekturę
Ewangelii. Jest to unikatowy model wszechstronnego rozwoju męskości, który został wypracowany przez lata prób i poszukiwań. W Męskiej Stronie Rzeczywistości odnajdzie się każdy mężczyzna gotowy do podejmowania wyzwań i przekraczania siebie.

 

Męskie rekolekcje w Krośnie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl