Fiat

CKU

MZSPMęskie rekolekcje w Krośnie

-

Kościół i Klasztor oo. Franciszkanów w Krośnie

Franciszkańska 5, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Już po raz drugi odbędzie się szczególne wydarzenie dedykowane dorosłym mężczyznom. Uczestnictwo w rekolekcjach to wyjątkowa okazja do duchowej odnowy i pogłębienia wiary. Warto zapoczątkować w swoim życiu zmianę, która umacniać będzie duchową moc mężczyzny poprzez świadomą więź z
Bogiem oraz pozytywnie wpływać na relacje z samym sobą oraz z innymi.

Męskie rekolekcje to również czas wyjątkowej, pogłębionej refleksji w odniesieniu do roli mężczyzny w dzisiejszym świecie, jego obowiązków stanu ( w tym bycie mężem, ojcem, szefem,współpracownikiem czy kapłanem). Mężczyźni dzisiaj stoją przed wieloma ogromnymi wyzwaniami i mają szczególną rolę do spełnienia. Warto kształtować swój charakter w duchu wartości, które przełożą się na umocnienie męskiego ducha.

Rekolekcje odbędą się w dniach od: 02 – 04 września 2020 roku w kościele oo. Franciszkanów w Krośnie - Parafia nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Franciszkańskiej 5.

Ramowy program rekolekcji obejmuje Adorację NS, świadectwa i Mszę św. z konferencją. Szczegóły:
22.00 – 22.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
22.30 – 22.50 – Świadectwo Barbary i Krzysztofa Piech cz I.
22.50 – Przygotowanie do liturgii.
23.00 – Eucharystia.
24.00 – Zakończenie dnia rekolekcji.

 

Męskie rekolekcje w Krośnie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl