PANS
Fiat

Starostwo

MZSP

CKU

ZSP2

Naftówka

Mechanik Krosno

Budowlanka

Daniel Obajtek

II Widacki Bieg Niepodległości

-

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym

Widacz
Widacz

20.00

Gmina Miejsce Piastowe, Rada Sołecka Wsi Widacz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym zapraszają na II Widacki Bieg Niepodległości.

II WIDACKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – WIDACZ 2016


I. ORGANIZATORZY BIEGU:
- Gmina Miejsce Piastowe
- Rada Sołecka Wsi Widacz
- Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym
II. CEL IMPREZY:
- upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego wypoczynku,
- propagowanie biegów na terenie Gminy Miejsce Piastowe,
- integracja w środowisku lokalnym,
III. MIEJSCE I TERMIN:
Bieg odbędzie się w Widaczu, dnia 6 listopada 2016 roku (start do biegu godz. 12:00). UWAGA: Biuro zawodów czynne od godziny 10:00 do 11:30 obok domu ludowego.

1. Start i meta przy amfiteatrze w Widaczu.
2. Trasa: nawierzchnia asfaltowa 30%, drogi polne i dukty leśne o zróżnicowanej powierzchni terenu 70%.
3. Dystans: ok. 7,7 km, przewyższenie terenu min. 337 m. n. p. m., max 391 m. n. p. m. + 54 m.
4. Trasa oznakowana będzie taśmami, w połowie dystansu usytuowany będzie punkt wodopojowy, oznakowany zostanie także każdy kilometr trasy tablicami informującymi o przebytym dystansie.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- bieg przeznaczony dla wszystkich chętnych z podziałem na kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: I kat – do 18 lat, II kat. 18 – 30, III kat. 31 – 40 lat, IV kat.41 – 50,V kat.51 – 60, VI kat. – powyżej 61 lat, VII kat. niepełnosprawni,
- wpisowe do biegu 20 zł. (przedpłata na konto) oraz 40 zł. w biurze zawodów, wpłaty należy dokonywać na konto:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Miejscu Piastowym
Nr konta: 18 8642 1041 2006 4013 9346 0001
W tytule przelewu: II Widacki Bieg Niepodległości

UWAGA: Wpłaty dokonane na konto, w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu nie będą zwracane.
- w biegu uczestniczyć mogą osoby, które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich,
- osoby niepełnoletnie biorące udział w biegu zobowiązane są dostarczyć najpóźniej w dniu zawodów stosowne zezwolenie podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (druk do pobrania ze strony: www.gokmp.net.)
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu .

V. NAGRODY:
- przewidziane nagrody rzeczowe w postaci strojów do biegania oraz vouchery do restauracji Posmakuj dla najszybszej kobiety i mężczyzny biegu,
- zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy, natomiast pierwszych 150 zawodników otrzyma okolicznościowy medal (ręcznie robiony) oraz koszulkę z logo biegu,
- wręczenie nagród przewidziane około godz. 13:45.
- przewidziane są również nagrody dla najmłodszego i najstarszego zawodnika oraz najszybszej kobiety i najszybszego mężczyzny zamieszkałego na terenie Gminy Miejsce Piastowe.
- wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody rzeczowe.

VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
- pomiar elektroniczny zabezpiecza firma www.chronotex.pl , nieoficjalne wyniki 10 min. po przebiegnięciu trasy przez ostatniego zawodnika, natomiast oficjalne wyniki 30 min. po zakończeniu biegu, reklamacje należy zgłaszać do 20 minut po zakończeniu biegu
- transpondery zwrotne w numerze startowym, zawodnicy zobowiązani są do oddania numeru startowego po biegu lub wpłaty 10 zł w przypadku jego zniszczenia /zgubienia/
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
- organizator zapewnia szatnie dla zawodników, brak możliwości skorzystania z natrysków.
- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne, które zostały pozostawione lub zaginęły w czasie trwania zawodów,
- organizator nie pokrywa kosztów przejazdu,
- organizator zapewnia poczęstunek, wodę mineralną oraz ognisko i wspólne pieczenie kiełbasy,
- przystępując do udziału w zawodach, zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
- ostateczne rozstrzygnięcie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

SPONSORZY:
RESTAURACJA POSMAKUJ, PROVIDENT, MILLENIUM BANK, GLASMARK, LO-STARK
Dla wszystkich uczestników posiłek regeneracyjny przygotowała restauracja POSMAKUJ

PATRONAT MEDIALNY: terazKrosno.pl, Piastun
Wydarzenie objęte patronatem przez terazKrosno.pl

 

II Widacki Bieg Niepodległości

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl