Ford

CKU

MZSPSUPER Sprint AERO MASTER 2

-

Automobilklub Małopolski w Krośnie

Lotnisko w Krośnie
Żwirki i Wigury 8, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

SUPER Sprint AERO MASTER 2 zostanie przeprowadzony na terenie lotniska w Krośnie - obszaru zabronionego dla przebywania osób postronnych. W związku z powyższym, wstęp na teren lotniska wyżej wymienionych osób jest zabroniony.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl