UP Sanok
Fiat

Naftówka

Mechanik Krosno

MZSP

Starostwo

Budowlanka

CKU

Strajk Kobiet w Krośnie

-

Rynek Krosno
Rynek, Krosno

Wstęp wolny

8 marca (środa) w ponad 50 krajach na całym świecie odbędzie się akcja protestacyjna kobiet, które walczą o uznanie ich praw przez populistyczne, antykobiece rządy państw. Także w Krośnie, pod studnią na Rynku, o godz. 17.00 zgromadzimy się, aby wyrazić głośne „nie” dla ograniczania naszych wolności i praw.
Czego żądamy?
1. Pełni praw reprodukcyjnych
2. Państwa wolnego od zabobonów
3. Wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemocowej
4. Poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet

1. Pełni praw reprodukcyjnych:
- utrzymania standardów opieki okołoporodowej
- dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji
- dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży
- dofinansowania in vitro
- badań prenatalnych najnowszej generacji
2. Państwa wolnego od zabobonów:
- rzetelnej edukacji seksualnej
- edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową
- opieki medycznej, nie watykańskiej
- likwidacji tzw. „klauzuli sumienia"
- religii w parafiach i na koszt Kościoła
- niezależnej komisji ds. pedofilii w Kościele
- wymierzenia bezwzględnych kar sprawcom i osobom winnym ukrywania przestępstwa pedofilii w Kościele
3. Wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemocowej:
- przesunięcie finansowania budżetowego z Kościoła na organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec kobiet i przemocą domową
- bezwzględnego ścigania i karania sprawców przemocy domowej - bezwzględnego ścigania gwałcicieli i wdrożenia procedur zapobiegających wtórnej wiktymizacji
- ochrony ofiar i izolacji sprawców
- współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu Konwencji Antyprzemocowej
- ścigania mowy nienawiści jako źródła przemocy
4. Poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet:
- zabezpieczenia emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet
- realnego zabezpieczenia społecznego rodzin osób z niepełnosprawnościami
- skutecznego ściągania alimentów przez państwo i karania dłużników alimentacyjnych
- podniesienia progu uprawniającego do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego do średniego wynagrodzenia
- równości płac bez względu na płeć
Apelujemy do kobiet, aby ubrały się na tę okazję na czarno oraz przyniosły ze sobą hasła i przedmioty, które zrobią hałas: gwizdki lub garnki.
Na krośnieńskim Rynku planowane są krótkie przemówienia oraz skandowanie haseł. Manifestacja potrwa około pół godziny. Przemawiać będzie m.in. posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Frydrych.
Międzynarodowy Strajk Kobiet jest oddolną, bezpartyjną koalicją kobiet. W Krośnie organizacyjnie Strajk Kobiet wspiera Komitet Obrony Demokracji.

 

Strajk Kobiet w Krośnie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl