Informatyka
CKUWystawa absolwentów Liceum Plastycznego w Krośnie

-

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie
Portiusa 4 , 38-400 Krosno

Wstęp wolny

W najbliższym czasie od 12.04 do 10.05 w Biurze Wystaw Artystycznych odbędzie się wystawa dyplomowa Liceum Plastycznego.

Od samego początku działalności Liceum Plastyczne w Krośnie nastawione jest na rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji. Wszechstronne przygotowanie ucznia pozwala mu na lepsze radzenie sobie na rynku pracy. Uczniowie biorąc udział w konkursach, plenerach i wystawach ogólnopolskich oswajają się ze środowiskiem plastycznym i jego realiami. A nauczyciele - artyści plastycy pracujący w szkole - wystawiając swoje prace podnoszą zapał twórczy swych wychowanków. Z tych wspólnych wysiłków rodzą się niekiedy sukcesy. Absolwenci szkoły w coraz większej liczbie kontynuują naukę na studiach wyższych. I coraz więcej z nich pozostaje na uczelniach w roli wykładowców. 

Wystawa absolwentów Liceum Plastycznego w Krośnie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl