UP Sanok
Fiat

CKU

Mechanik Krosno

MZSP

ZSP2

Naftówka

Starostwo

Budowlanka

Konferencja "Ratujmy Więzi Rodzinne”

-

50.00

Konferencja "Ratujmy Więzi Rodzinne" odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 w Krośnie, w Auli PWSZ przy ul. Dmochowskiego 12.

Tematyka konferencji i warsztatów koncentruje się w szczególności na:
- zwróceniu uwagi na profilaktykę uzależnień,
- pokazaniu długotrwałych skutków uzależnienia, traumy, braku więzi z dziećmi,
- zwiększeniu wiedzy wśród młodzieży i uświadomienie, że alkohol niszczy życie,
- zwróceniu uwagi na odpowiedzialność osób i instytucji za rodziny, w których istnieje problem z uzależnieniem.

Harmonogram:
9:00 - 10:00 - Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 - Otwarcie konferencji i powitanie Uczestników, VIP-ów i Prelegentów
10:15 - 10:45 - Teresa Jadczak-Szumiło dr n. społecznych, psycholog "Rola rodziców w leczeniu traumy u dzieci (odrzucenie, alkohol, narkotyki)"
10:45 - 11:15 - przerwa kawowa
11:15 - 11:45 - Marta Jarząbek - Słobodzian sędzia sądu rodzinnego “ FAS w teorii i praktyce sędziego rodzinnego"
11:45 - 12:45 - David J Little absolwent dr Karyn Purvis z Texas Christian University (TBRI) “Widzenie naszego dziecka przez soczewkę przywiązania może pomóc nam zrozumieć zachowanie"
12:45 - 13:15 - przerwa kawowa
13:15 - 13:45 - Katarzyna Biała-Solarz wieloletni terapeuta “Praca z dzieckiem z FAS/FASD po traumie odrzucenia przez alkohol, narkotyki"
13:45 - 14:15 - Barbara Łukasik wieloletni terapeuta "Budowanie relacji DDA na podstawie swoich przypadków terapeutycznych"
14:15 - 14:45 - dyskusja, pytania do prelegentów
14:45 - Zakończenie konferencji

 

Konferencja "Ratujmy Więzi Rodzinne”

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl