Ford

CKU

MZSPKonkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza Kredki

-

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Kolejowa 1, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza „Kredki” dla miłośników sztuki, świadomych talentu lub dopiero odkrywających swój artystyczny potencjał. Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież. Celem konkursu jest popularyzacja autentycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Poszukiwanie talentów plastycznych poprzez wybór i ukazanie ich najlepszych prac. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z regionów pogranicza: woj. podkarpackie, kraj: koszycki, preszowski, obwód: lwowski, zakarpacki. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat. Organizator nie narzuca tematu, co pozwoli nauczycielom i opiekunom dokonać wyboru najlepszych prac do konkursu.

Technika i format, opis pracy:
Format prac nie większy niż A3 i nie mniejszy niż A4. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami): nazwa konkursu, imię i nazwisko autora, wiek autora, placówka zgłaszająca prace na konkurs, adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

Maksymalnie 20 prac z jednej placówki należy przekazać lub przesłać na adres organizatora do 27 marca 2020 roku. Prace będą oceniane przez zewnętrzne jury powołane przez organizatora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2020 roku.

 

Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza Kredki

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl