Informatyka
CKUXVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Wstęp wolny

XVII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego odbędzie się 5 marca o godzinie 10:00

Porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie XVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie za 2019 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie krośnieńskim.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie za 2019 rok oraz informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim.
6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie z działalności w 2019 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński.
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego za 2019 rok.
11. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic powiatu krośnieńskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie XVII Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl