Infolinia

XXII sesja Rady Gminy Chorkówka

-

Urząd Gminy w Chorkówce
Chorkówka 175,

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 1/XX/2016 z XX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 stycznia 2016 r.,
b) Nr 2/XXI/2016 z XXI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 8 lutego 2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działka Nr ewid.2258,2925,3346 w Kobylanach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
b) w sprawie zaliczenia drogi Nr ewid.1066 w Zręcinie ul. Karola Klobassy Zrenckiego do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat,
d) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowczych własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
e) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017,
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
6. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl