Infolinia

XVI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Komenda Miejska Policji w Krośnie
Krosno, Lwowska 28,

Wstęp wolny

Porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie krośnieńskim w 2015 r.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim w 2015 r.
7. Sprawozdanie z działalności Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie za 2015 r.
8. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Podejmowanie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) statutu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
b) przekazania gminom zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu krośnieńskiego,
c) skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie XVI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl