XVI sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

-

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym
Południowa 9, Krościenko Wyżne

Wstęp wolny

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków
i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krościenko
Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno
oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka
i Krościenko Wyżne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnokonserwatorskich
pomnika przyrody – dębu szypułkowego – rosnącego
w Krościenku Wyżnym na działce nr 2776, obręb ewidencyjny Krościenko
Wyżne.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania pn.:
„Przebudowa dróg powiatowych nr: 1966 R Korczyna-Kombornia Jabłonica
Polska, nr 1967 Korczyna-Krościenko Wyżne i nr 2062 Olszyny-Jabłonica
Polska” w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko
Wyżne na 2016 rok.
11. Wolne wnioski, interp

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl