UP Sanok
Fiat

MZSP

Starostwo

CKU

Mechanik Krosno

Budowlanka

ZSP2

Naftówka

XXII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe

-

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Dukielska 14, Miejsce Piastowe

Wstęp wolny

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie uwag do protokołów z dwóch poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
4. Przedstawienie Radzie Gminy Miejsce Piastowe oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miejsce Piastowe.
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.
6. Interpelacje radnych.
7. Wnioski, zapytania oraz udzielenie na nie odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl