UP Sanok
Fiat

Starostwo

Naftówka

MZSP

CKU

Mechanik Krosno

Budowlanka

XXIV sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

-

Urząd Gminy Rymanów

Urząd Gminy w Rymanowie
Mitkowskiego 14a, Rymanów

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia '' Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Rymanów'',
2/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3/ wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2017 rok,
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,
5/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących osiedli.
10. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl