UP Sanok
Ford

Naftówka

ZSP2

Budowlanka

Starostwo

Mechanik Krosno

CKU

MZSP

XXVI sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski w Dukli
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektroniczne ( druk nr 168),
b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla (druk nr 169).
6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl