Niebieska
Naftówka

Mechanik Krosno

Naftówka

Starostwo

Naftówka

XXVIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

-

Urząd Gminy Jedlicze
Rynek 6, Jedlicze

Wstęp wolny

19 sierpnia 2016 w Jedliczu odbędzie się XXVIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r. 6. Zatwierdzenie protokołu Nr XXVI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu
6 lipca 2016 r.
7. Informacja dot. funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2016 rok,
b) organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych,
c) ustanowienia Regulaminu Meczu Piłki Nożnej niebędącego imprezą masową,
d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
e) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jedlicze nieruchomości położonej w Jedliczu.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl