XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski Dukla
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXV, XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Dukla oraz z działalności GPSZOK.
6. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2015 rok.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla (druk nr 170),
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nadole, Teodorówka-2 (druk nr 171),
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chyrowa, Głojsce, Iwla-2 (druk nr 172),
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 110 kV (druk nr 173),
e) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dukla (druk nr 174),
f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 175),
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 176),
h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3.826.070,02 zł (druk nr 177),
i) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2016 roku (druk nr 178),
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl