PANS
Hyundai

Naftówka

Budowlanka

CKU

MZSP

ZSP2

Daniel Obajtek

Starostwo

Mechanik Krosno

XIX Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

-

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

Południowa 9, Krościenko Wyżne

Wstęp wolny

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Informacja Wójta Gminy za okres międzysesyjny o realizacji wniosków i uchwał oraz wydanych zarządzeniach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1974 R Krosno –Targowiska – Wróblik Szlachecki z drogą gminną Nr 114909 R ul. Grunwaldzka w Krościenku Wyżnym w km 2+890 str. lewa”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 1976/1 położonej w miejscowości Krościenko Wyżne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2016 rok.
10. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krościenko Wyżne za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl