UP Sanok
Fiat

Mechanik Krosno

Budowlanka

CKU

Starostwo

MZSP

Naftówka

XXIX sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Gminy Dukla
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi (druk nr 179),
b) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia i nadania statutu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (druk nr 180),
c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 181),
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 182).
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl