Infolinia

XXVII sesja Rady Gminy Jaśliska

-

Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, Jaśliska

Wstęp wolny

Porządek obrad:
- Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Gminy Jaśliska.
- Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
- Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
- Zapytania i wolne wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2016 rok /druk nr 165/,
b) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Jaśliska, a Państwem Barbarą i Zbigniewem Zielonka /druk nr 166/,
c) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jaśliska na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Jaśliska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków /druk nr 167/.
- Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
- Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
- Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl