UP Sanok
Fiat

Mechanik Krosno

CKU

Naftówka

MZSP

Budowlanka

Starostwo

XXI sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego

-

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Bieszczadzka 1, Krosno

Wstęp wolny

Porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego:
1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2. Stwierdzenie na podstawie listy obecności prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad XXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
5. Kultura, sport, turystyka w powiecie krośnieńskim w 2016 roku w tym:
ocena działalności Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli oraz ocena działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dukli.
6. Informacja Starosty Krośnieńskiego z działalności Zarządu oraz realizacji uchwał
Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c) zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu Krośnieńskiego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XXI Sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2024 terazKrosno.pl