Infolinia

XXXI sesja Rady Miejskiej w Dukli

-

Urząd Miejski Dukla
Trakt Węgierski 11, Dukla

Wstęp wolny

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji /druk nr 194/,
b) uchylenia uchwały własnej dotyczącej określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla /druk nr 195/,
c) ustalenia Regulaminu prowadzenia placów targowych w Dukli oraz wykonywania na nich działalności handlowej /druk nr 196/,
d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o./druk nr 197/,
e) opłaty targowej /druk nr 198/,
f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok /druk nr 199/,
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 200/.
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
8. Oświadczenia i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2013 - 2022 terazKrosno.pl